OBJEKTIF

Objektif

  • Pelajar dapat mengklasifikasikan jenis pencuci mulut (“dessert”) berdasarkan sukatan pelajaran katering di Kolej Vokasioanal.
  • Terangkan kaedah penyediaan pencuci mulut
  • Kenal pasti kaedah memasak pencuci mulut
  • Mengenal pasti dan menyediakan resepi pencuci mulut menggunakan bahan dan  peralatan dapur yang betul.
  • Memberi pengetahuan kepada pengguna mengenai jenis pencuci mulut (“dessert”)